Strandvägen 2, 68500 Kronoby
tel. 044 7472 975

Öppet
vard.: 9:00 - 17:00
lö: 9:00 - 13:00